Uppsägning av den kollektiva bostadsrättsförsäkringen

I samband med att Fastighetsförsäkringen upphandlas så kommer det kollektiva bostadsrättsförsäkring som föreningen har haft med Länsförsäkringar att avslutas. Det har konstaterats att den kollektiva lösningen kostar mer för föreningen i både premie och när olyckan är framme.
 
Samtliga medlemmar skall därför teckna en bostadsrättsförsäkring som komplement till sin hemförsäkring fr.o.m. 1 januari 2018. Om du innehar en bostadsrätt men saknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg kan du råka ut för höga kostnader om olyckan skulle vara framme!
 
Förtydligande mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring
 
Hemförsäkring
Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl. a beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. Ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkring ingår även andra viktiga moment som t ex reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.
 
Bostadsrättsförsäkring
Ditt bostadsrättstillägg ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom: Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan. Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), Vattenledningar i lägenheten, Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar) Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.
 
Alla medlemmar behöver teckna en bostadsrättsförsäkring med sitt försäkringsbolag fr.o.m. 1 januari 2018 då föreningens kollektiva avtal upphör att gälla.
 
Fastighetsförsäkring
Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring.