Vattenläcka på Finntorpsvägen 3

Dessvärre har vi upptäckt en läcka i det vattenburna värmesystemet på Finntorpsvägen 3. I dagsläget är skadans omfattning okänd.

Arbetet med att inspektera skadan och sanera efter läckan har redan inletts. Med anledning av detta har man varit tvungen att stänga av en del av elementen. Det finns eldrivna element för dig att låna om du så önskar det. Kontakta i så fall receptionen om du inte redan gjort det.

Vi arbetar på att få igång de ordinarie elementen så fort som möjligt. Förhoppningsvis så vet vi mer redan i nästa vecka.

Vi förstår om denna information ger upphov till frågor. Innan skadans omfattning är utredd kan vi inte dessvärre inte ge några fler svar annat än att vi arbetar för att:

1.      Sanera skadan så snabbt som det är möjligt.
2.      Saneringsarbetet ska störa våra medlemmar så lite som möjligt.

Så fort vi får mer information kommer vi delge er denna. Tills vidare kan ni som vanligt kontakta oss på styrelsen@bergangen.se.

Vänligen styrelsen