Viktigt kring balkonger

Det har stormat ordentligt den senaste veckan. Tänk på placera blomlådor, krukor och dyl. innanför balkongräcket då de annars riskerar att falla ned och skada människor och egendom.

Vissa av balkongerna i punkthusen har golvluckor och stegjärn som används vid utrymning av fastigheten. Det är viktigt att dessa luckor inte täcks över så att funktionen försvåras.