Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2021

Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i Nacka

Datum:   2021-05-26
Tid:         Kl. 18:30
 
Plats:
Digitalt samt genom poströstning som bifogas med denna kallelse (pdf).
 
Om du väljer att delta genom poströstning ska du lämna in din ifyllda blankett till expeditionens brevlåda eller skicka in dina svar till postrost@bergangen.se senast kl. 18:00 den 25 maj 2021.
 
Dagordning:   § 59 i stadgarna (pdf)
 
Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Bergängen i Nacka som i år enbart kommer att hållas genom poströstning i kombination med elektronisk uppkoppling (digitalt).
Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år.
 
För ytterligare information om den digitala stämman, se bifogat:

 
Årsredovisning för verksamhetsår 2020 (pdf) har tillsammans med stämmohandlingarna ovan delats ut till samtliga lägenheter.
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen